שידורים חיים
תעודות לע"מ

תעודות לע"מ

לע"מ מנפיקה שלושה סוגים של תעודות, לכל אחד מהם קריטריונים שונים:

- תעודת לע"מ – מוענקת לשנתיים לעיתונאי קבוע המועסק בתקשורת חדשות.

- תעודת לע"מ זמנית – מוענקת לתקופה של עד 3 חודשים לעיתונאי חדש בעל ותק של פחות משנה.

- תעודת מבקר – מוענקת לתקופה של עד 4 חודשים לעיתונאי זר המגיע לארץ לתקופה קצובה.

הזכאי לקבל תעודת לע"מ הוא פונה העומד בכללים לתעודות עיתונאי כפי שמופיעים באתר לשכת העיתונות הממשלתית – ראו קבצים להורדה בתחתית העמוד.

התנאים כוללים בין היתר:

א. מי שעיקר עיסוקו בתקשורת חדשות בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

ב. מי שעובד במערכת מוכרת העומדת בכללים.

ג. מי שעובד כעצמאי צריך להוכיח כי עיקר עיסוקו בתקשורת חדשות והוכח להנחת דעתה של הלשכה כי הוא עסק במקצועות התקשורת באמצעי תקשורת, במדינת ישראל, בתחום החדשות, באורח קבע, באופן שזה היה עיקר עיסוקו, במשך השנה שקדמה להגשת הבקשה.

ד. מי שעובד באתר אינטרנט ומי שיש לו בלוג (בעל לפחות 10,000 כניסות מכתובות IP שונות ביום בממוצע) יכול אף הוא להגיש בקשה. עליו להוכיח כי עיקר עיסוקו בתקשורת חדשות יחד עם הוכחות על פעילות האתר או הבלוג, כולל האם תוכנו חדשותי, כמה זמן הוא קיים, מהו שיעור ידיעות המקור, מהו נפח הפרסום באתר ומהו מספר כניסות IP כפי שהן מובאות ע"י ספק האינטרנט.

כיצד להגיש בקשה לתעודת עיתונאי באמצעות הטופס המקוון:

יש לעקוב אחר ההוראות, למלא את הפרטים ולצרף את המסמכים הנדרשים. ללא מילוי שדות חובה המסומנים בכוכבית, לא ניתן להגיש את הבקשה.

בין היתר יש לצרף:

*צילום ת"ז, עם הספח.
*תמונת פספורט עדכנית באיכות טובה  - חובה.
*התשלום יעשה דרך שירות התשלומים הממשלתי בכתובת הזו http://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=2&catalog=1&category=journalist&language=he עלות כל בקשה 50 ₪. דמי הטיפול לא יוחזרו. ניתן לשלם עבור כמה מבקשים במרוכז.
*עבור עיתונאים שכירים: אישור מערכת.
*עבור עובד עצמאי: אישורי עבודה בתחום תקשורת החדשות מהשנה החולפת (חוזים / הזמנות עבודה / קבלות / מכתבים מאמצעי תקשורת על הזמנת עבודה) וכן עבודות (תמונות/כתבות), שפורסמו בעיתון / עיתון מקומי / אינטרנט / כתב עת, או קלטת לדוגמה של שידורי הרדיו / טלוויזיה  כשעליהם תאריך ההדפסה / השידור.
*עבור בקשה מעתונות מקומית ומכתבי עת: 3 גליונות מהתקופה האחרונה, עם הפניות לקרדיט של המבקש.
*עבור בקשה מטלוויזיה ומרדיו מקומי: קלטת עם 3 מהדורות מהתקופה האחרונה.
*עבור בקשות של אתר אינטרנט: המצאת טופס חתום המאשר את מספר הכניסות היומי הממוצע, ובנוסף פרטים על משך פעילות האתר, מס' העדכונים היומי, אחוז חדשות המקור, תחלופת הידיעות באתר ונתח שטחי הפרסום.
*הלשכה רשאית לדרוש מסמכים ופרטים נוספים לשם בדיקת הבקשה.
*לע"מ רשאית למסור מידע על מתן התעודה וסוג התעודה שניתנה ככל שתתבקש לעשות כן על-פי חוק חופש המידע, לרבות שם מקבל התעודה ושם המערכת בה הוא מועסק.

לחצו כאן להגעה לטופס המקוון

קבצים להורדה

معايير اصدار البطاقات ألصحافيه بواسطة مكتب ألصحافه الحكومي لعام (2013)

הודעה בדבר מתן תעודות ותיקי תקשורת

כללי הצנזורה

כללים חדשים למתן תעודות לעיתונאים ישראלים בכלי תקשורת ישראליים (2013)

אישור ספק האינטרנט – נתוני כניסות