שידורים חיים
אוסף התצלומים הלאומי

אוסף התצלומים הלאומי

אוסף התצלומים הלאומי המהווה מעין "ספר היסטוריה מצולם" של מדינת ישראל, מאגד בתוכו תצלומי אירועים ואישים מרכזיים בחיי המדינה אשר תועדו על ידי צלמי לשכת העתונות הממשלתית לדורותיהם, החל מראשית המדינה ועד היום ואף מציג תצלומים של צלמים נוספים, חלקם טרם הקמת המדינה, אשר תרמו את אוספיהם לטובת אזרחי ישראל.

היכנסו לאתר אוסף התצלומים הלאומי