שידורים חיים
תעודות לע"מ (קרטריונים +לינק לטופס מקוון)

תעודות לע"מ (קרטריונים +לינק לטופס מקוון)

לע"מ מנפיקה ארבעה סוגים של תעודות, לכל אחד מהם קריטריונים שונים:

 • תעודת לע"מ - מוענקת לשנתיים לעיתונאי קבוע המועסק בתקשורת חדשות.
 • תעודת לע"מ זמנית - מוענקת לתקופה של עד 3 חודשים לעיתונאי חדש בעל ותק של פחות משנה.
 • תעודת מבקר - מוענקת לתקופה של עד 4 חודשים לעיתונאי זר המגיע לארץ לתקופה קצובה.
 • אישור לע"מ - מוענקת לתקופה של שנה לעיתונאים שמועסקים במקצוע במשרה חלקית.

הזכאי לקבל תעודת לע"מ הוא פונה העומד בכללים לתעודות עיתונאי כפי שמופיעים באתר לשכת העיתונות הממשלתית - ראו קבצים להורדה בתחתית העמוד.

תנאי הסף לקבלת תעודה הם:

 1. מי שעיקר עיסוקו בתקשורת חדשות בשנה שקדמה להגשת הבקשה.
 2. מי שעובד במערכת מוכרת העומדת בכללים.
 3. מי שעובד כעצמאי צריך להוכיח כי עיקר עיסוקו בתקשורת חדשות, כולל מכתבים מאמצעי התקשורת אתם הוא עובד, 7 חשבוניות/קבלות על עבודתו בעיתונות וכן 7 עבודות בתחום החדשות.
 4. מי שעובד באתר אינטרנט ומי שיש לו בלוג (בעל לפחות 10,000 כניסות ביום בממוצע) יכול אף הוא להגיש בקשה. עליו להוכיח כי עיקר עיסוקו בתקשורת חדשות יחד עם הוכחות על פעילות האתר או הבלוג, כולל האם תוכנו חדשותי, כמה זמן הוא קיים, מהו שיעור ידיעות המקור, מהו נפח הפרסום באתר ומהו מספר כניסות IP כפי שהן מובאות ע"י ספק האינטרנט.

כיצד להגיש בקשה לתעודת עיתונאי באמצעות הטופס המקוון:

יש לעקוב אחר ההוראות, למלא את הפרטים ולצרף את המסמכים הנדרשים. ללא מילוי שדות חובה המסומנים בכוכבית, לא ניתן להגיש את הבקשה.

בין היתר יש לצרף:

 • צילום ת"ז, עם הספח.
 • תמונת פספורט עדכנית באיכות טובה - חובה.
 • עותק קבלה על תשלום. התשלום יעשה דרך שירות התשלומים הממשלתי בכתובת הזו http://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=2&catalog=1&category=journalist&language=he עלות כל בקשה 50 ₪. דמי הטיפול לא יוחזרו. ניתן לשלם עבור כמה מבקשים במרוכז.
 • עבור עיתונאים שכירים: אישור מערכת.
 • עבור עובד עצמאי: 7 אישורי עבודה בתחום תקשורת החדשות מהשנה החולפת (חוזים / הזמנות עבודה / קבלות / מכתבים מאמצעי תקשורת על הזמנת עבודה) וכן 7 עבודות (תמונות/כתבות), שפורסמו בעיתון / עיתון מקומי / אינטרנט / כתב עת, או קלטת לדוגמה של שידורי הרדיו / טלויזיה  כשעליהם תאריך ההדפסה / השידור.
 • עבור בקשה מעתונות מקומית ומכתבי עת: 3 גליונות מהתקופה האחרונה, עם הפניות לקרדיט של המבקש.
 • עבור בקשה מטלוויזיה ומרדיו מקומי: קלטת עם 3 מהדורות מהתקופה האחרונה.
 • עבור בקשות של אתר אינטרנט: פרטים מוכחים על האתר, לרבות: משך פעילות האתר, מס' כניסות  ממוצע ליום מכתובות IP שונות, מס' עדכונים ביום, אחוז חדשות המקור, תחלופת הידיעות באתר ונתח שטחי הפרסום.
 • הלשכה רשאית לדרוש מסמכים ופרטים נוספים לשם בדיקת הבקשה.

לחצו כאן להגעה לטופס המקוון

קבצים להורדה

معايير اصدار البطاقات ألصحافيه بواسطة مكتب ألصحافه الحكومي لعام (2013)

הודעה בדבר מתן תעודות ותיקי תקשורת

הודעה בדבר תעודות עיתונאי למקומונים

כללי הצנזורה

כללים חדשים למתן תעודות לעיתונאים ישראלים בכלי תקשורת ישראליים (2013)

כללים בדבר תעודות ואישורים לעיתונאים, לטכנאי שידור ולעוזרי תקשורת

תיקון לכללים בדבר המקומונים