שידורים חיים
שכר המינימום יעלה בראשון ליולי
חדשות ראש הממשלה

שכר המינימום יעלה בראשון ליולי

20 יוני 2016

ראש הממשלה ושר הכלכלה והתעשייה בנימין נתניהו חתם על הודעה בדבר הגדלת שכר המינימום ל- 4825 ₪.

העלאת השכר תחל ביום 1.7.2016.

לפי החלטת הממשלה – זו הפעימה השלישית מתוך ארבע פעימות העלאת השכר עד ל- 5000 ₪ בחודש. ב - 1.1.2017 תחל הפעימה הרביעית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "מדובר בצעד חברתי ראשון במעלה. זהו מהלך מתבקש, צודק וחשוב אשר יחזק, ולו במעט, את מאות אלפי העובדים בישראל ששכרם נקבע לפי שכר המינימום".