שידורים חיים
הצעה לשיפור דרמטי במצבם של בעלי מוגבלויות בישראל
חדשות ראש הממשלה

הצעה לשיפור דרמטי במצבם של בעלי מוגבלויות בישראל

03 ספטמבר 2017

עם תחילתה של ישיבת הממשלה עדכן רה"מ נתניהו על מתווה הנכים המוצע ואמר כי יחד עם שר האוצר כחלון, יגבשו הקלות נוספות מעבר לתכנית שתובא לדיון וחקיקה מיד לאחר החגים.

להלן דבריו המלאים של ראש הממשלה בתחילת הישיבה:

"לאחר החגים אני מתכוון להביא לממשלה, ביחד עם שר האוצר, הצעה לשיפור דרמטי במצבם של בעלי מוגבלויות בישראל. העקרונות של ההצעה כוללים:

 

תוך ארבע שנים יגדל התקציב לנכים בארבעה מיליארד שקלים, מסגרת תקציבית שקבע שר האוצר.

לדאוג לכך שהכנסתם של נכים שהוכרו כמי שאינם מסוגלים לעבוד לא תפחת מ-3,200 ₪ לחודש. כך נעלה את הנכים שנמצאים היום במצוקה הגדולה ביותר מעל לקו העוני.

הכנסתם של נכים קשים לא תפחת מ-4,000 ₪ לחודש.

בנוסף, בכדי לעודד השתלבות נכים בעבודה, לא תקוזז קצבת נכה עובד עד שכר של 4,200 ₪ לחודש. גם מעל ל4200 שח הקצבה תקוזז בהדרגה.

כמו כן, אני מתכוון להביא הקלות נוספות שיידונו עם ההחלטה האמורה.

התכנית תיתן מענה מידי לנזקקים ביותר, תשפר באופן משמעותי את מצבם של אנשים בעלי מוגבלויות ותסייע לשילובם במעגל העבודה. כמובן שהממשלה תדון בזה במסגרת סדרי העדיפויות שלה ולעבור תהליך חקיקה בכנסת כנדרש".