שידורים חיים
דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה - 1.10.17
חדשות ראש הממשלה

דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה - 1.10.17

01 אוקטובר 2017

"גמר חתימה טובה לכולכם.

ערב יום כיפור הושגו ההסכמות עם ארגוני הנכים. ההסכמות הללו יביאו לשיפור דרמטי במצבם של בעלי המוגבלויות במדינת ישראל. אני חושב שזהו הסכם היסטורי, כי מדובר בהעלאה משמעותית של הקצבה, וההעלאה הזאת תתחיל כבר בינואר, אבל מעבר לזה, זו תוספת שתסתכם ב–4.2 מיליארד שקלים. מדובר כאן, כפי ששר האוצר מדגיש ובצדק, בתוספת של עד כמעט 50 אחוז מסך ההוצאה הגדולה שמדינת ישראל מוציאה לטפל בבעלי מוגבלויות.

ההסכמות הללו מבטאות את ההבנות והעקרונות ששר האוצר ואנוכי הצבנו בתחילת הדרך. הן גם מכילות, הייתי אומר, סידורים מסוימים לוודא שהדבר הזה לא ייפרם לסכומים שלא נוכל לעמוד בהם. זאת אומרת, הן גם שומרות על המסגרת התקציבית, אבל הן נותנות כאן תוספת מאוד מאוד משמעותית לציבור הנכים, ואני חושב – בדרך נבונה.

אני מבקש להודות לכל מי שנתן חלק במו"מ ולארגוני הנכים, לשר האוצר משה כחלון, לך – תודה רבה, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון, תודה לך אדוני. אני מבקש להודות ליו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן, ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, לחברי הכנסת אילן גילאון וח"כים אחרים גם כן, ולכל מי שתמך בסופו של דבר בהבאה של ההסכמות הללו. זה יובא לחקיקה בכנסת וטוב שזה יקבל רוב משמעותי. זה משנה במידה רבה את פני המדינה כמדינה של העולם הראשון שדואגת קודם כל לחוליות החלשות באמת.

מה שחשוב בעיניי, זה שתהיה תוספת לבעלי המוגבלויות האמתיים, לאפשר להם לחיות בכבוד וגם להתפרנס בכבוד, ולא ליצור מצב של בעלי מוגבלויות פיקטיביים. זה בעצם הדבר העיקרי שהיה לנגד עינינו. אני חושב ששני היעדים הללו במידה רבה הושגו. אני שוב מודה לכל מי שעסק בזה.

ביחס לדברים שנאמרו לאחרונה על ישראל ומשאל העם בכורדיסטן, בחבל הכורדי. אני מבין למה אלה שתומכים בחמאס רוצים לראות את המוסד בכל מקום שלא נוח להם, אבל לישראל לא היה שום חלק במשאל העם הכורדי, מלבד הסימפטיה העמוקה, הטבעית, רבת השנים, של העם בישראל לעם הכורדי ולשאיפותיו.

עכשיו אני מבקש לומר תודה מקרב לב לאדם מיוחד - תודה רבה לך אריה זוהר - שמסיים היום 45 שנים בשירות המדינה. אריה הוא מסד בעבודת הממשלה. הוא התחיל נדמה לי עם גולדה מאיר ומשה דיין, יגאל אלון, פחות או יותר, פנחס ספיר. את כל הניסיון שהוא צבר, ותחושת השליחות שמלווה אותו, הוא שילב יחד ועזר מאוד לעיצוב עבודת מזכירות הממשלה.

אני רוצה להודות לך, אריה, על השירות המסור ורב השנים. לומר לך תודה בשם חברי הממשלה, אני יכול להגיד בשם חברי וחברות ממשלות ישראל, עוד מעט אפשר להגיד לדורותיהם, וגם בשם אזרחי ישראל. תודה רבה לך אדוני.

אריה, לפנים משורת הדין שאתה קבעת, אתה יכול להגיד משהו. מוסכם.

אריה זהר, המשנה למזכיר הממשלה הפורש: "אני נרגש מאוד, אני עוזב בית, בית שהיה לי באמת תקופה ארוכה, אבל ראשית כל אני רוצה להודות לראש הממשלה, לחברי הממשלה, על האמון ועל שיתוף הפעולה. אני רוצה להודות למזכיר הממשלה ולחבריי במזכירות הממשלה על שיתוף הפעולה ועל האווירה המקצועית והנינוחה שבה עובדת מזכירות הממשלה.

שירתי תחת 19 ממשלות, בתקופת כהונתם של תשעה ראשי ממשלה, ועבדתי תחת 15 מזכירי ממשלה. אפשר לומר שראיתי משהו בחיי. אני אומר ככה: אני יכול להביט לאחור בסיפוק רב ובעיקר בגאווה על הזכות שניתנה לי לשרת את ממשלות ישראל לדורותיהן. אשכול פעם אמר את השאלה הרטורית הזו: "מתי נגמור לבנות את הארץ הזאת ונלך לנוח קצת?" – ובכן, זה לא יקרה אף פעם, כי תמיד יש מה לעשות, לבנות, להגדיל, להרחיב, זו משימה בלתי נגמרת.

כל הממשלות שישבו סביב השולחן הזה עשו את המיטב והמירב למען המדינה, למען תושביה, עכשיו זו המשמרת שלכם. אתגרים עצומים עומדים בפניכם, ראש הממשלה עמד עליהם לא מעט.

אני מאחל לכם הצלחה, אני מייחל להצלחתכם, כי הצלחתכם היא הצלחתנו. שמרו על הבית שלנו, על המדינה שלנו, שמרו על הדמוקרטיה שלנו, אין לנו ארץ אחרת. תודה רבה לכם".

רה"מ נתניהו: "תודה רבה, תודה לך.

לפני שנאפשר לחברינו בתקשורת לעשות את מלאכתם החשובה, הנה הסיום של הדברים, אבי שמחון, בבקשה".

ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון: "בחודשים האחרונים נוהל משא ומתן קשה ואינטנסיבי עם הנכים, שבמהלכו ניתן היה לחשוב בטעות שהממשלה והנכים נמצאים משני צדי המתרס. ראש הממשלה ושר האוצר קבעו מראש מסגרת תקציבים ועקרונות, שנועדו לתת את הסיוע הרב ביותר האפשרי לבעלי מוגבלויות בישראל, באופן שלא יפגע בכלכלה. הצמיחה שחווינו בשנים האחרונות והביטחון והאיתנות הכלכלית הישראלית אפשרה להגיע להסכם הזה, שישפר את תנאי חייהם של הנכים במידה שלא הייתה כמותה מעולם במדינת ישראל. אני מודה לרה"מ ולשר האוצר על האמון שנתנו בי במהלך המו"מ".