שידורים חיים
"תופעה המחלישה את החברה הישראלית כולה" עולי מבצע שלמה בנתב"ג, 1990. צילום: לע"מ
חדשות לע"מ

"תופעה המחלישה את החברה הישראלית כולה"

26 ינואר 2016

מנכ"לית משרד המשפטים תעמוד בראש הצוות למיגור גזענות נגד יוצאי אתיופיה שיגבש נהלי פעולה וכלים להתמודדות ולהרתעה: "קוראת לעזרת הציבור"

ועדת שרים בראשות ראש הממשלה מינתה את מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, לעמוד בראש הצוות הבינמשרדי למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה.

הצוות יפעל לאסוף מידע אודות התבטאויות, מקרים ואירועים, המכוונים כנגד יוצאי אתיופיה בשל מוצאם או צבע עורם, לרבות בזירה האינטרנטית, לגבש נהלי פעולה וכלים להתמודדות עם מקרים של גזענות או אפליה, לרבות אמצעים בהם ניתן לנקוט במשרדים לצמצום ממדי התופעה ולהגברת ההרתעה.

בנוסף יפעל הצוות להגדיל את נוכחותם של יוצאי אתיופיה במרחב הציבורי במטרה להשפיע על התודעה בנוגע ליחס שווה בחברה הישראלית ולגבש קריטריונים לעידוד פעולות חוץ ממשלתיות למיגור התופעה.

בצוות יהיו חברים נציגים מקרב קהילת יוצאי אתיופיה בנוסף לנציגים בכירים מקרב משרדי הממשלה השונים, ביניהם משרד ראש הממשלה, האוצר, הביטחון, ביטחון הפנים, הבינוי והשיכון, הבריאות, החינוך, הכלכלה, העלייה והקליטה, התרבות והספורט, הרווחה והשירותים החברתיים והמשרד לשוויון חברתי.

נוסף על אלה, יהיו חברים בצוות גם נציגים מנציבות שירות המדינה, צה"ל משטרת ישראל ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. הנציגים יתמקצעו בנושא ויובילו את החשיבה ואת הטמעת מסקנות הצוות במשרדיהם.

הצוות הבינמשרדי פונה לציבור ומבקש סיוע ושיתוף פעולה, באמצעות מסירת מידע ופרטים והבאתם בפני הצוות: הצעות למדידה נכונה ותיעוד של היקף גילויי האפליה והגזענות כנגד יוצאי אתיופיה, מה המענה שראוי שהמדינה תיתן למי שמדווח על תקריות כגון אלה?, הצעות למיגור התופעה, אילו כלים נוספים דרושים וכיצד נכון להנגישם?

בנוסף מבקש הצוות מהציבור: הצעות להגברת הנוכחות של יוצאי אתיופיה בשיח הציבורי בהקשרים חיוביים והבאה לתודעה של הצלחות, מנהיגות והובלה של בני ובנות הקהילה, וכן הצעות לפעולות ו/או צעדים ניתן לבצע בחברה הישראלית כדי לקדם יחס שוויוני וקידום המאבק כנגד גילויי אפליה, גזענות, בורות וחוסר שוויון הזדמנויות.

נושא ההתמודדות עם גילויי אפליה וגזענות כנגד יוצאי אתיופיה עלה בעוצמה במחאה של בני ובנות הקהילה במאי 2015, במהלכה נשמעו עדויות רבות על גילויי אפליה וגזענות חוזרים ונשנים.

על רקע כך, אושרה לאחרונה הקמת הצוות על ידי ועדת השרים לעניין קידום שילובם של אזרחי ישראל יוצאי אתיופיה, בראשות ראש הממשלה. הקמתו משקפת את רצון הממשלה להיאבק בתופעה, לפעול לשינוי התודעה של כלל החברה הישראלית ולצמצם משמעותית התרחשותם של מקרים נושאי אופי מפלה או גזעני.

צעד אחד מיני רבים

המינוי מגיע גם על רקע עשייה קודמת של משרד המשפטים, אשר הציב כיעד מרכזי את הפעילות למען שוויון הזדמנויות, מיגור האפליה והגברת הייצוג של אוכלוסיות שונות בשירות המדינה, לרבות קהילת יוצאי אתיופיה.

מנכ"לית המשרד, פלמור ציינה היום כי "אוכלוסיית יוצאי אתיופיה סובלת מגזענות והפליה, דבר אשר דורש מאתנו הסתכלות פנימית ופעילות פרו-אקטיבית למיגור התופעה" והוסיפה כי מיגור הגזענות ושילוב קהילת יוצאי אתיופיה "הוא אינטרס חברתי ראשון במעלה, ועלינו, כשליחי הציבור, מוטלת החובה להרכיב ארגז כלים באמצעותו יתאפשר טיפול שורשי בסוגיה".

פלמור ביקשה את עזרת הציבור בהעברת מידע שנצבר בנוגע לביטויי גזענות ואפליה כלפי יוצאי אתיופיה ודרכים להתמודד איתן, וציינה כי היא "שמחה לעמוד בראש הצוות הבין-משרדי, ומאמינה כי הצוות יהווה גורם משמעותי בקידום העשייה הממשלתית למען מיגור תופעת האפליה והגזענות כלפי יוצאי אתיופיה, תופעה שיש בה כדי להחליש את החברה הישראלית כולה".

הקמת הצוות מצטרפת לצעדים נוספים בהם נוקטים משרדי הממשלה, וביניהם תכנית המשרד לביטחון הפנים להגברת האמון בין המשטרה לאזרחי ישראל יוצאי אתיופיה, תכנית מערכת הביטחון להשתלבות איכותית בשירות הצבאי ותכניות נציבות שירות המדינה ומשרד הכלכלה להגברת ההשתתפות בתפקידים בעלי השפעה בשירות הציבורי ובכלל המשק.

ניתן להירשם למפגש עם הצוות הבין-משרדי או לכתוב לו באמצעות הדוא"ל לכתובת: newpolicy@consultationzone.com.