שידורים חיים
ראש הממשלה ופוטין רותם רוגובסקי
חדשות לע"מ

ראש הממשלה ופוטין

14 אוקטובר 2014 בן כליפי

לשכת העיתונות הממשלתית אחראית מטעם משרד ראש הממשלה עלתיאום התקשורת בין ממשלתישראל ובין קהילת העיתונאים ואנשי התקשורת הפועלים בארץ. עבור העיתונאים הזריםמהווה לע"מ ממשק מרכזי להתנהלות מול מוסדות המדינה והצבא, בעוד לע"מ מצידה מנסהלרתום את הקשר השוטף עם התקשורת הזרה לצרכי ההסברה של מדינת ישראל.

לע"מ פועלת לאפשר כיסוי תקשורתי נאות של גורמי מפתח ישראליים, של ביקורים ממלכתיים ושל אישים זרים המבקרים בארץ. הלשכה מפעילה מערך הנפקת תעודות עיתונאי קבועות וזמניות, מסייעת לזרים בהסדרת אשרות עבודה ושהייה להם ולמשפחותיהם ומעמידה לרשות נציגי התקשורת חדר תדרוכים משוכלל, אולפן טלוויזיה וחומרי עזר מקצועיים. לע"מ אחראית בנוסף על תיאום צילומי הווידאו והסטילס הזרים באירועים הרשמיים.

אחת מפעולות ההסברה העיקריות
של לשכת העיתונות הממשלתית היא ייזום סיורים ברחביהארץ לעיתונאים הזרים.
אחת מפעולות ההסברה העיקריות של לשכת העיתונות הממשלתית היא ייזום סיורים ברחבי הארץ לעיתונאים הזרים. בין היתר נערכו בחודשים האחרונים סיורים בכלא "עופר" לאסירים ביטחוניים, בפארק התעשייה היהודי-ערבי בנצרת, במקומות הקדושים לנצרות בירושלים, במכון וולקני למחקר ופיתוח חקלאי, באוניברסיטת אריאל ובאזור התעשייה ברקן.
לע"מ נותנת מענה מלא בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית, ע"י צוות שפות מקצועיבמחלקות ייעודיות. מחלקה נפרדת מטפלת בעיתונות הכלכלית ועוסקת בהסברה של ישראלשמעבר לסכסוך. הלשכה עוקבת ואוספת מדי יום פרסומים זרים בעיתונות בחו"ל הנוגעיםלמדינת ישראל, הן באנגלית והן בערבית, ומעבירה את הלקט למשרדי הממשלההרלוונטיים. במקביל, עיקרי החדשות בעיתונות היומית העברית מופצים בשפה האנגלית לכתבי חוץהמוצבים בישראל.

מחלקת הצילומים של לע"מ אחראית על צילום נשיא המדינה וראשהממשלה באירועים רשמיים ובמסיבות עיתונאים, בארץ ובחו"ל, וכן מפעילה את אוסףהתצלומים הלאומי הכולל רבבות רבות של תמונות החל מימי טרום הקמת המדינה ועד ימינו. מתוקף החלטת ממשלה, אוסף התצלומים נפתח בשנת 2011 לשימושם החופשי של הגולשים באתר www.gpophoto.gov.il.

פעילויות נוספות שיזמה השנה לשכת העיתונות הממשלתית הן הקמת פורום מיוחד לדובריםממשלתיים, ובאמצעותו נוסח הקוד האתי לדובר הממשלתי שהוגש ממש לאחרונה. במקביל נוסדפורום לנספחי עיתונות בשגרירויות הזרות בישראל, במטרה לשמור על קשר ולהשפיע עלעמדות ממשלות זרות גם באמצעות אפיק זה. כמו כן אישים בכירים מקבלים בלשכה הדרכהכיצד לעמוד מול מצלמה, ואף זוכים לתצלומי פורטרט מקצועיים.

כתובת הלשכה: רח' אגודת ספורט הפועל 2, בניין 4 קומה 4, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים.