שידורים חיים
פרוייקט הטווינינג: לא רק ערים תאומות צילום: המשרד להגנת הסביבה
חדשות לע"מ

פרוייקט הטווינינג: לא רק ערים תאומות

14 יוני 2017

פרויקט הטווינינג בהובלת המשרד להגנת הסביבה והאיחוד האירופי הסתיים לאחר שנתיים של עשייה משותפת.

הפרוייקט תמך בשיפור ובהתאמת המסגרת הרגולטורית הסביבתית של התעשייה הישראלית לזו הנהוגה באירופה, במטרה להפחית זיהומים וסיכונים לתושבים והיווה אבן הדרך המרכזית להפחתת זיהומים בסביבה ויצירת סביבה בריאה יותר. אז מה זה טווינינג? טווינינג שואף לספק תמיכה למדינות באמצעות הדרכה, ארגון מחדש, ושרטוט של חוקים במתכונת של האיחוד האירופי. בנוסף, מעניק שיטות עבודה מומלצות של שיתוף שפותחו באיחוד האירופי וכן טיפוח מערכות יחסים ארוכות טווח בין המדינות. אחד המאפיינים המרכזיים של פרויקט "טווינינג" הוא מבחן התוצאה. לפי עיקרון זה, שתי המדינות מתחייבות לפעול על מנת להגיע לתוצאה מוסכמת, מדויקת ומדידה.  בשנתיים אלו יחסי שיתוף הפעולה בין הגופים הודקו וההשקעה הכספית והמומחים, אשר ליוו את הפרויקט  סייעו לקראת אימוץ החוק לרישוי סביבתי משולב, שמקדם המשרד להגנת הסביבה. החוק צפוי לעמוד באמות המידה הננקטות באירופה וליישם כלי רגולציה מתאימים הקיימים באיחוד האירופי.

פרויקט הטווינינג הפיק 16 מסמכי הדרכה והנחיות, בתחומים טכניים שונים, אשר ישמשו כמסמכים תומכים לגורמי הסביבה וענפי תעשייה שונים גם לאחר השלמת הפרויקט, בבואם לקבוע מדיניות שתוריד ותפחית זיהומים וסיכונים סביבתיים.

הפרויקט, שהתרחש בשנתיים האחרונות, נערך בשיתוף עם גרמניה, אוסטריה ובריטניה, ומומן על ידי האיחוד האירופי. פרויקט הטווינינג בנושאי הסביבה, המבוסס על חקיקה וניסיון של האיחוד האירופי, כלל החלפת רעיונות ודעות, סדנאות, ויעוץ אד-הוק כדי לקדם מודרניזציה של מדיניות סביבתית בישראל, וכן קידום תשתית הנדרשת לשימוש במשאבים באופן יעיל לטובת הציבור.

צילום: המשרד להגנת הסביבה