שידורים חיים
פורום הדוברים מאחורי הסורגים עינת חסון
חדשות לע"מ

פורום הדוברים מאחורי הסורגים

29 יוני 2015 ארנה אדלברג-כשר

פורום הדוברים הגיע אתמול, 28.6.15, לביקור ייחודי מאחורי החומות ובתוככי מתקני כליאה של שירות בתי הסוהר באזור השרון. חברי הפורום נכנסו לבתי הכלא "רימונים" ו"אופק", שהוא בית הסוהר היחיד בארץ לנוער. הפורום למד על הנעשה מאחורי הסורגים באופן בלתי אמצעי ומגוף ראשון.

במהלך הביקור נפגש הפורום עם דוברת שירות בתי הסוהר, גנ"מ סיון ויצמן, שסיפרה על ייחודיות תפקידה המקצועי בארגון ביטחוני בעל יעוד חברתי, עם מפקד כלא רימונים, גונדר בני שפר ועם סגן מפקד כלא אופק רב כלאי ודים גולדשטיין. הדוברים שמעו על מדיניות שירות בתי הסוהר לטיפול באסיר, על הדאגה לשלומו הפיזי והנפשי ועל המאמצים הרבים המושקעים בשיקומו. דגש מיוחד נעשה בכלא על מתן השכלה לאסירים.

הדוברים נכנסו לכיתות לימוד המותאמות ליכולות של האסיר ולהשכלתו. רמות הלימוד מדורגות מאסירים שאינם יודעים קרא וכתוב ועד לימודים עצמאים לתואר באוניברסיטה הפתוחה. האסירים עמם שוחחו הדוברים הביעו את שביעות רצונם מהיכולת לרכוש מיומנויות לימודיות ואף שיבחו את המורים העובדים איתם.

בחלק השני של היום הגיעו הדוברים למתקן האימונים הארצי לסוהרות במתחם "אשמורת", שם מתאמנים הסוהרים על תרחישים שונים העלולים להתקיים בבתי הכלא, ומתמודדים עם מצבי משבר כגון שריפה בתאי אסירים. הדוברים פגשו גם קצין מודיעין של יחידת "דרור", היחידה המרכזית ללוחמה בנגע הסמים ובפשיעה בתוך מתקני הכליאה, שהציג את המלחמה הבלתי פוסקת בנגע הסחר ובהברחת סמים. הביקור הסתיים בתצוגת תכלית של יחידת העילית של שב"ס, "מצדה". לוחמי היחידה הציגו טעימה מפעילותה לדיכוי אירועי קיצון במתקנים.