שידורים חיים
עכשיו אני! – יום זכויות האדם הבינלאומי
חדשות לע"מ

עכשיו אני! – יום זכויות האדם הבינלאומי

10 דצמבר 2016

10 לחודש דצמבר הוא יום זכויות האדם הבינלאומי המצוין ברחבי העולם מידי שנה.

מטרת יום זה היא הוקרה והנצחה של ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם.

ההכרזה, אשר נחתמה באסיפה הכללית של האו"ם ב- 10.12.1948, מנסחת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בעולם, זכויות היסוד

הטבעיות שיש לכל אדם ואדם מרגע לידתו ועד מותו ובהן, הזכות לכבוד, שיוויון, ביטחון, הזכות לחירות, הזכות לפרטיות ועוד.

שמרו על זכויותיכם!