שידורים חיים
מכרז פומבי על 5 משרות קשב/ת תקשורת זרה בלשכת העיתונות הממשלתית
חדשות לע"מ

מכרז פומבי על 5 משרות קשב/ת תקשורת זרה בלשכת העיתונות הממשלתית

13 מרץ 2017

מכרז פומבי (קיבוצי ועתודה) מס' 46837 –

על 5 משרות קשב/ת תקשורת זרה  (15 – 17 מינהלי)

השייכות ללשכת העיתונות הממשלתית.

תאור התפקיד :
מעקב שוטף ורצוף אחר פרסומים הנוגעים למדינת ישראל בכלי התקשורת המרכזיים
השונים במגוון ארצות בעולם.
ריכוז נתונים תקשורתיים, עריכת דוחות וסקירות, זיהוי מגמות של כתבים וכלי
תקשורת.
האזנה רצופה לערוצים השונים בתקשורת האלקטרונית, כתיבת תמצית בהתאם והעברה
לגורמים הרלוונטיים.
הכנת לקט עיתונות על פי דרישת הממונה.
הקלדת חומרים בהתאם לצורך.
ביצוע משימות נוספות בהתאם לצורך ולדרישת הממונה.

מועמדויות יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת,

באתר נציבות שירות המדינה !

למכרז המלא לחצו כאן