שידורים חיים
לא הייתם רוצים לקבל הודעה כזו, אל תגרמו לאחרים לקבל!
חדשות לע"מ

לא הייתם רוצים לקבל הודעה כזו, אל תגרמו לאחרים לקבל!

22 מרץ 2016