שידורים חיים
כתב אל ג'זירה בשימוע בלע"מ: "לא הייתה לי כוונה לתמוך או להביע אהדה להתנגדות מזויינת"
חדשות לע"מ

כתב אל ג'זירה בשימוע בלע"מ: "לא הייתה לי כוונה לתמוך או להביע אהדה להתנגדות מזויינת"

30 אוגוסט 2017

בשימוע שנערך לכתב בלשכת העיתונות הממשלתית, הבהיר כראם כי בניגוד למשתמע בראיון טלוויזיוני שהעניק – הוא אינו רואה עצמו כחלק מ"ההתנגדות" הפלשתינית למדינת ישראל. בעקבות דבריו הוחלט להשהות שלילת תעודת העיתונאי שלו לחצי שנה, במהלכה ייבחנו דיווחיו העיתונאיים

 

מנהל לשכת העיתונות הממשלתית, ניצן חן, החליט להשהות את החלטתו בעניין שלילת תעודת העיתונאי של כתב אל ג'זירה בישראל, אליאס כראם, וזאת על בסיס ממצאי השימוע שנערך לכתב ב-21 באוגוסט, וכן בדיקות נוספות שנערכו בימים האחרונים, לרבות בדיקות מול גורמי הביטחון.

כראם זומן לשימוע בלשכת העיתונות הממשלתית בעקבות דבריו בראיון טלוויזיוני, לפיהם "העבודה העיתונאית היא חלק אינטגרלי מההתנגדות הפלשתינית" (הדברים המלאים כאן), והחשש שעלה מהדברים כי הם אינם עולים בקנה אחד עם עבודתו המקצועית של כתב חדשות על פי כללי לע"מ.

בתשובה לשאלות לע"מ בעניין, הבהיר מר כראם את דבריו כדלקמן:

• בראיון לערוץ טלוויזיה של האחים המוסלמים, "דאר אל-אימאן", הוא נשאל לגבי כלל העיתונאים הפלשתינים ולא על עצמו, ומכאן שהדברים שאמר בעניין עבודה עיתונאית בשירות ההתנגדות אינם חלים עליו עצמו, שכן הוא אינו כתב שטחים ו-90% מעבודתו היא בתחומי מדינת ישראל.
• לא הייתה לו כוונה לתמוך או להביע אהדה להתנגדות מזוינת. "ההתנגדות" עליה דיבר אינה התנגדות אלימה אלא התנגדות באמצעות העט, המילה והמצלמה. לדבריו, "ההתנגדות משמעותה אך ורק חשיפה תקשורתית למציאות שהעם הפלשתיני חי תחת כיבוש. אני לא אימצתי, לא קראתי ולא היסתתי להתנגדות מכל סוג שהוא".
• בעבודתו המקצועית ככתב חדשות, הוא מעיד על עצמו כמאמץ "כלל זהב" לפיו "אין לערב דעה עם ידיעה", וכך הוא נוהג בעבודתו כעיתונאי. עוד הדגיש כי הוא לא רואה את תפקידו כעיתונאי בנקיטת עמדה כלשהי, בעד או נגד התנגדות זו או אחרת, ודוגל ב"דיווח אובייקטיבי לחלוטין המעביר את המציאות כפי שהיא מבלי להתערב בה ומבלי להיות חלק ממנה ולהשפיע עליה".
• לתפישתו "ההתנגדות" היא לכיבוש יהודה ושומרון ואינה לעצם קיומה של מדינת ישראל.

לאור דבריו החד-משמעיים החליטה לע"מ שלא לשלול מיידית את תעודת העיתונאי של כראם, ובששת החודשים הקרובים לעקוב אחר דיווחיו באל-ג'זירה על מנת לוודא שאמירותיו הנחרצות אכן באות לביטוי בעבודתו העיתונאית בפועל, ולא נאמרו מן השפה אל החוץ.

מנהל לע"מ ניצן חן: "חופש העיתונות הוא אחד מאבני היסוד שעל פיהם לשכת העיתונות הממשלתית פועלת, אך לא נשלים עם מצב בו תעודה רשמית אותה מנפיקה מדינת ישראל, תשמש ככלי בידי אלו המנצלים אותה למאבק פומבי במדינה. לצערי בעת האחרונה הצטברו דיווחים ברשת הטלוויזיה אל ג'זירה, אשר אינם עומדים באמת מידה עובדתית, ציבורית ומקצועית. בחודשים הקרובים לע"מ תעקוב אחרי דיווחי הרשת בישראל בערבית ובאנגלית, ולא תהסס, לאחר התייעצות עם גורמים משפטיים וביטחוניים, להסיק את המסקנות המתבקשות."