שידורים חיים
יש לך עודף מלאה גולדברג?
חדשות לע"מ

יש לך עודף מלאה גולדברג?

24 אוקטובר 2017

בסוף חודש נובמבר צפויים להיכנס למחזור שני השטרות הנותרים מסדרה ג' של השקל החדש בעריכים 20 ₪ ו-100 ₪ הנושאים את דיוקנם של רחל המשוררת ולאה גולדברג.

בנק ישראל הודיע היום כי בסוף חודש נובמבר 2017 צפויים להיכנס למחזור שני השטרות הנותרים מסדרה ג' של השקל החדש בעריכים 20 ₪ ו-100 ₪. עד כה הופצו שטרות הסדרה החדשה בעריכים של 50 ו-200 שקל וכעת, כאמור, יתווספו גם השטרות החדשים הנושאים את דיוקנן של רחל המשוררת ופרופ' לאה גולדברג.

בבנק ישראל הצהירו בעבר כי בכוונתם להשלים עד השקת השטרות הנותרים בסדרה, את קליטתם של השטרות החדשים שכבר הושקו בשנתיים וחצי האחרונות.

פרויקט החלפת השטרות החל בדצמבר 2009, כאשר נגיד בנק ישראל דאז, סטנלי פישר הצהיר כי בכוונת בנק ישראל להנפיק סדרת שטרות חדשה אשר תישא את דיוקנם של ראשי הממשלה דוד בן-גוריון, מנחם בגין ויצחק רבין, ואת דיוקנו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. ההחלטה עוררה דיון ציבורי סוער בנושא הדמויות אשר יופיעו על השטרות החדשים, ובחודש מרץ 2011, נגיד בנק ישראל דאז, סטנלי פישר החליט לאמץ את המלצות ועדת טירקיל, אשר המליצה כי שטרות הכסף החדשים ישאו את דמויותיהם של אנשי רוח בלבד, ולא פוליטיקאים.

מאז השקת השטר החדש בערך של 50 שקל עם דיוקנו של שאול טרשניחובסקי, בחודש ספטמבר 2014, ועד נכון לחודש אפריל השנה הוחלפו כ-90% מהשטרות שבמחזור. במקביל הוחלפו 60% מהשטרות בערך של 200 שקל, עם דיוקנו של נתן אלתרמן, שהושקו בדצמבר 2015.

___