שידורים חיים
יידיש זה כל הסיפור
חדשות לע"מ

יידיש זה כל הסיפור

18 ספטמבר 2017

היא מצחיקה, היא שנונה, היא זורמת וייחודית.
"יידישפיל" - התיאטרון היחיד בארץ המשמר ומחיה את שפת היידיש.
"א גוט געבענטשט יאר" (שנה טובה ומבורכת)

כתבתה של ליהי שפירא, לע"מ, צילום ועריכה: תהלה זיגמן, לע"מ