שידורים חיים
חלון ראווה פרלמנטרי צילום: דוברות הכנסת, יצחק הררי
חדשות לע"מ

חלון ראווה פרלמנטרי

02 פברואר 2017

מעתה באתר הכנסת: 'תת אתר אישי' לכל חבר כנסת, המציג את הפעילות הפרלמנטרית של חבר הכנסת באופן מלא ושקוף. הכנסת העלתה היום לאוויר, 120 תתי אתרים כאלה, לכל אחד מחברי הכנסת. האתרים החדשים של הח"כים מחליפים את דפי חברי הכנסת שהיו עד כה באתר וכללו מידע חלקי בלבד וחסרו מידע רב על פעילותו הפרלמנטרית של כול חבר כנסת.

באתר האישי של חבר/ת הכנסת ניתן למצוא את הצעות החוק הפרטיות שהגיש חבר הכנסת (מהכנסת הראשונה ואילך), ההצבעות במליאה (מהכנסת ה-16), ושאילתות שהוגשו (מהכנסת ה-19). בתת האתר האישי יופיעו גם ארבעת הנאומים האחרונים של חבר הכנסת במליאה בקישור ל"פרוטוקול המסונכן" הכולל וידאו + טקסט וניתן גם להיכנס לנאומים קודמים. בתת האתר החדש  קיימים סדרה של שיפורים טכנולוגיים המתאפשרים בזכות זרימה שוטפת ואוטומטית של המידע הפרלמנטרי על פעילותו של כל חבר כנסת ממערכות המחשוב של הכנסת, מערכת הסנהדרין (מערכת לניהול קבצים פרלמנטריים בכנסת) ועוד. האתר האישי של הח"כ עוצב בעיצוב גרפי עדכני ומאיר עיניים, ומחשבה רבה הושקעה בחוויית המשתמש ובגישה נוחה לכלל החומרים הפרלמנטריים.

בחודש הקרוב, יתווספו לאתר האישי של חברי הכנסת גם כול ההצעות לסדר היום והצעות לדיון מהיר. כמו כן, במהלך החודשים הקרובים, יעלה לאוויר שלב ב' של הפרויקט שיכלול חיתוכים שונים של חברי הכנסת לדוגמא: יחס בין נשים לגברים, קואליציה מול אופוזיציה, קרבה משפחתית וכיו"ב. בנוסף, יעלו האתרים של חברי הכנסת לשעבר.

כול 120 האתרים החדשים עוצבו באופן אחיד-שוויוני, וכמובן שהם כוללים מידע רק על הפעילות הפרלמנטרית של חבר הכנסת ולא על פעילויות פוליטיות או אחרות של הח"כים.

כך איפוא, יוכל הציבור לצפות מעתה בכל פעילותו הפרלמנטרית של הח"כ לאורך כול תקופת כהונתו, כאמור באופן שקוף וחסר תקדים.

יו"ר הכנסת אדלשטיין: "הפעילות הפרלמנטרית היא 'כרטיס הביקור' המקצועי של הח"כים. ערך 'השקיפות' מקבל בכנסת משמעות עמוקה ואמתית"