שידורים חיים
חוק ודגל מסמך הכרזת מועצת המדינה הזמנית על דגל המדינה
חדשות לע"מ

חוק ודגל

09 מאי 2016

לקראת יום העצמאות, הועלו לרשת מסמכי הכרזת מועצת המדינה הזמנית על הדגל והסמל של המדינה

לקראת יום העצמאות ה- 68 הועלו לאתר 'מאגר החקיקה הלאומי' באתר הכנסת מסמכי ההכרזה של מועצת המדינה הזמנית בהם נקבעו צורת הדגל והסמל של מדינת ישראל, ועתה לראשונה, יהיו זמינים במדיה דיגיטלית לציבור הרחב. זו הפעם הראשונה שמסמכים אלה נסרקים ומועלים לאתר אינטרנט פומבי.

בין החוקים הראשונים שחוקקה הכנסת הראשונה היה חוק הדגל והסמל התש"ט-1949, שפורסם ביום 24.5.1949.

בחוק זה נקבע כי "דגל המדינה" – הוא הדגל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום כ"ה בתשרי תש"ט (28 באוקטובר 1948) ו"סמל המדינה" – הוא הסמל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום י"א בשבט תש"ט (10 בפברואר 1949).

צורתם של הדגל והסמל של המדינה החדשה שזה עתה קמה, נקבעה עוד קודם לחקיקת החוק, בתקופת מועצת המדינה הזמנית, מיד לאחר ההכרזה על הקמת המדינה.

undefined

 

מועצת המדינה הזמנית היא שפרסמה את ההכרזה על הדגל ועל הסמל בעיתון הרשמי שפורסם באותה תקופה. עד היום אפשר היה לעיין בהכרזות אלה רק בכרכים של העיתון הרשמי מתקופה זו, המצויים בספריות המשפטיות.

לכבוד יום העצמאות ה-68 של מדינת ישראל, מערכת מאגר החקיקה הלאומי וארכיון הכנסת, סרקו את המסמכים מתוך העיתון הרשמי וצירפו אותם לדף חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949, שבאתר מאגר החקיקה הלאומי. באופן זה, מעתה, המעיין בהיסטוריית החקיקה של החוק, על גלגוליו במשך השנים ובהוראות החוק המקורי ובתיקוניו, יוכל לעיין גם לראשונה בהכרזות המקוריות על צורת הדגל והסמל, ולהתרשם מהתמונה המקורית של הדגל והסמל כפי שפורסמו מיד לאחר הקמת המדינה.

פירוט של הליך בחירת הדגל והסמל, ומקצת ההצעות שהוצעו מוצג באתר "כחול על גבי לבן – מסמכים חשובים בתולדות מדינת ישראל"