שידורים חיים
הליך בקליק צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
חדשות לע"מ

הליך בקליק

04 ינואר 2017

מאגר החקיקה של הכנסת עבר מהפך והוא מאפשר מעתה ביקור וירטואלי ב"קו הייצור" של כל אחת מהצעות חוק שהוגשו מאז הכנסת הראשונה ועד היום, ובכנסת הנוכחית אף תוך כדי התנהלות הליכי החקיקה ,מדובר במאגר אדיר, ראשון מסוגו, הכולל יותר מ-35,000 הצעות חוק מדובר בהליך שקוף ונגיש לציבור הרחב באופן שלא היה קודם לכן. כך הופך הליך החקיקה בכנסת – מרגע הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת עד להפיכתה לחוק רשמי .

מאגר הצעות החוק מציג מידע על כל הצעות החוק – אלה שעדיין מצויות בהליך חקיקה, אלה שהתקבלו כחוק וגם אלה שנעצרו ולא הגיעו לכלל חקיקה – בשני חתכים: הראשון, מתמקד בהצעות החוק שהוגשו בכנסת הנוכחית; השני, מציג את כל הצעות החוק מהכנסת הראשונה ועד היום.

לכל הצעת חוק מהכנסת הנוכחית דף משלה המפרט את שלב החקיקה שהיא נמצאת בו ואת הסטטוס הנוכחי שלה, את נתוניה – סוג ההצעה (ממשלתית, פרטית או של ועדה), הוועדה המטפלת, חברי הכנסת מציעי ההצעה (בהצעות חוק פרטיות), תאריכי השלבים שעברה מאז הנחתה על שולחן הכנסת ועד לשלב שאליו הגיעה. כן מוצגים המסמכים הקשורים להצעת החוק: "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של דיוני ועדות הכנסת בה, ולצד כל אחד מהם קישור לשידור דיוני הוועדה ולפרוטוקול המסונכרן של ישיבות המליאה, ולנוסחי הצעת החוק כפי שהוגשו לקריאות השונות. עוד מוצגים נתונים על אירועים ב"חיי ההצעה", כגון פיצול, מיזוג והחלת דין רציפות.

הצגת המידע על הצעות החוק במאגר החקיקה הלאומי מאפשרת, לראשונה, לעיין ולאתר הצעות חוק לפי מאפיינים שונים. בחתך המתמקד בהצעות החוק שהוגשו בכנסת הנוכחית מוצגות כלל הצעות החוק שהוגשו בכנסת זו, והן מקובצות בהתאם לשלב החקיקה הנוכחי של כל אחת מהן. לפיכך אפשר לראות בזמן אמת את כמות הצעות החוק בכל אחד משלבי החקיקה ולעיין בכל אחת מהן.

העלאת מאגר הצעות החוק באופן האמור היא ייחודית, גם מול פרלמנטים בעולם, שכן היא מציגה את הליך החקיקה מתחילתו ועד סופו וקושרת את החוקים להיסטוריה החקיקתית שלהם ולמעטפת הפרלמנטרית המלווה אותם. המאגר מקשר כל הצעת החוק למעטפת הפרלמנטרית שלה בכל שלב בהליך החקיקה באופן המשקף לציבור בזמן אמת את כל הנאמר ומתגבש בהליכי החקיקה של כל הצעת חוק. התצוגה הגרפית הייחודית מאפשרת להבין בבירור מה מצבה של הצעת החוק, ומאפשרת לעקוב אחר גלגולה של כל הצעת החוק מראשיתה ועד לקבלתה לחוק ולקישורה לחוק מדינת ישראל שהיא יוצרת או מתקנת. כך ישמש מאגר החקיקה הלאומי כלי עזר בעבודתם של עובדי ציבור, חוקרים, סטודנטים ותלמידים ויספק מידע רב ערך לציבור הרחב המגלה עניין רב בהליך החקיקה המתנהל בכנסת.

.