שידורים חיים
הכנסת אישרה את תקציב המדינה הכנסת אישרה. מתוך אוסף התצלומים הלאומי, לע"מ
חדשות לע"מ

הכנסת אישרה את תקציב המדינה

19 נובמבר 2015

תקציב המדינה והתכנית הכלכלית לשנים 2015-2016 אושרו במליאת הכנסת, שר האוצר, כחלון: התקציב מביא בשורה אמיתית לאזרחי ישראל

תקציב המדינה לשנת 2015 הוא 329.5 מיליארד ₪ ולשנת 2016 347 מיליארד ₪, כך אישרה הלילה (ה') הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, במסגרת אישור תקציב המדינה והתכנית הכלכלית.

תקרת הגירעון תעמוד בשנים 2015-2016 על 2.9% מהתוצר. עקרונות התקציב מתבססים על חלוקה צודקת של המשאבים הלאומיים, טיפול במשבר הדיור והפחתת יוקר המחיה.

במשרד האוצר מסבירים כי בתקציב המדינה תוספות משמעותיות למשרדים החברתיים, אשר באים לידי ביטוי בהגדלת התקציבים בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה, והביטחון האישי:

תקציב משרד החינוך יגדל בין השנים 2014-2016 ב- 6.7 מיליארד ש"ח. 475 מיליון ש"ח להוספת סייעת שנייה בגני ילדים וכ- 170 מיליון ש"ח להפחתת מספר תלמידים בכיתה.

משרד הבריאות יקבל תוספת של 4.6 מיליארד ש"ח. 500 מיליון ש"ח לרפורמה בבריאות הנפש, 200 מיליון ש"ח למבחני תמיכה בבתי חולים, 120 מיליון ש״ח לבניית ביה"ח באשדוד, 100 מיליון ש״ח לקיצור תורים, 100 מיליון ש״ח לחיזוק המיונים, 80 מיליון ש״ח תמיכה בקופות החולים, 60 מיליון ש"ח לקיצור תורים ל- MRI, 50 מיליון ש״ח לתכנית למניעת זיהומים.

המשרד לביטחון הפנים יקבל תוספת של 1.7 מיליארד ש״ח. כ- 200 מיליון ש״ח לחיזוק רמת הביטחון האישי במגזר הערבי, כ- 100 מיליון ש״ח לשוטרים בקהילה, 60 מיליון ש״ח לחיזוק יכולות הכבאות, כ- 40 מיליון ש״ח לחיזוק כוחות המשטרה במזרח ירושלים, 6 מיליון ש״ח להקמת כוחות לטיפול בסחיטת דמי חסות בדרום הארץ.

תחום הרווחה יקבל תוספת של 1.3 מיליארד ש״ח. 580 מיליון ש״ח להעלאה משמעותית של קצבאות השלמת הכנסה לקשישים הנמצאים מתחת לקו העוני, כ- 160 מיליון ש"ח להתמודדות עם אלימות ומצבי סיכון, 120 מיליון ש״ח לשדרוג הטיפול באוכלוסיות רווחה, 87 מיליון ש״ח לפיתוח שירותים קהילתיים, 36 מיליון ש״ח להרוות הטיפול הקהילתי באוכלוסיית האוטיסטים ו- 30 מיליון ש״ח לפיתוח שירותים לאזרח הוותיק.

שר האוצר, משה כחלון ציין לאחר האישור שהתקבל ברוב של 61 תומכים מול 59 מתנגדים כי "תקציב המדינה שאושר בכנסת מביא בשורה אמיתית לאזרחי ישראל. מדובר בתקציב חברתי שמחזיר את ישראל הביתה, שמתחיל במגמה ברורה שבה אנחנו מנסים לתת לילדים שלנו מציאות טובה מזו שיש לנו".

במסגרת התקציב נכללות רפורמות וצעדים מהותיים שונים לטובת הציבור, בהן: הסרת חסמים ליבוא מזון רגיל המוכרת בשם "רפורמת הקורנפלקס", צעדים להפחתת עלויות ניהול המוצר הפנסיוני, צעדים להגדלת התחרות בשוק האשראי הקמעוני על ידי הקמת מאגר מרכזי לנתוני אשראי, הרפורמה בדיור, צעדים להאצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי, צעדים להסדרת תחום ביטוחי הבריאות והתכניות לשירותי בריאות נוספים, וצעדים להקמת רשות החשמל האוחדת.