שידורים חיים
הגדלת מקומות התעסוקה לנשים בדואיות בנגב צילום: נתי הרניק, לע"מ
חדשות לע"מ

הגדלת מקומות התעסוקה לנשים בדואיות בנגב

19 אוקטובר 2017 בצילום (שנת 1987) : נערה בדואית במתפרה של היישוב הבדואי "רהט", בדרום

אורי אריאל שר החקלאות הממונה על פיתוח התיישבות הבדואים בנגב ואלי כהן שר הכלכלה והתעשייה סיירו אמש באזורי התעשייה בנגב ובחנו את פעילות מינהל איזורי תעשייה והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, לתכנון ופיתוח אזורי התעשייה החדשים. השרים החליטו להגדיל את מקומות התעסוקה לנשים בדואיות בנגב לשם כך  יוקמו אזורי תעשיה נוספים מעבר למתוכן, בנוסף יינתנו מענקים מיוחדים למפעלים שיעברו ליישובי הבדואים, לקידום התעסוקה, להכשרות ושילוב בתעסוקה, הגדלת הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, הוספת מסלולי הכשרה להנדסאים והנדסאיות לרבות מלגות מיוחדות, פיתוח 10 אזורי תעשייה מסחר ותעסוקה חדשים שיתפרשו על 12,050 דונם מתוכם אזורי תעשיה חדשים מרחבים שיתפרשו על 2,322 דונם ואזורי תעשיה יישוביים שיתפרסו על 9,728 דונם. אזורי התעשייה שתוכננו במסגרת החלטת הממשלה 3708 נמצאים בתהליכי פיתוח וצפויים להיות מושלמים במהלך השנתיים הקרובות. אזורי התעשייה החדשים מתוכננים לספק תעסוקה לאלפי אזרחים  בדואים נוספים.

על פי סקר למ"ס בעיבוד מכון ברוקדייל שיעור המועסקים בחברה הבדואית בקרב עומד על הגברים 62% לעומת 83% (גברים יהודים במחוז דרום וגברים כלל ארצי). שיעור התעסוקה בקרב הנשים בחברה הבדואית עומד על 24% לעמוד נשים יהודיות במחוז דרום 80% וכלל ארצי 74%. בדיון משותף לסיכום הביקור, עם ראשי רשויות המועצות המקומיות, נידון הנושא בכדי להרחיב את מעגל המועסקים ולהביא לאזור תעשיות איכותיות בעלות טכנולוגיות מתקדמות, פריון גבוה ויציבות תעסוקתית

מפת אזורי התעשייה החדשים:

undefined