שידורים חיים
האם אתם יצירתיים? כנראה שאתם ישנים יותר מאחרים
חדשות לע"מ

האם אתם יצירתיים? כנראה שאתם ישנים יותר מאחרים

14 דצמבר 2016

חולמים להיות פיקסו? מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה בקרב סטודנטים לאמנות ולמדעי החברה מצא, כי סטודנטים לאמנות ישנים יותר זמן אך בעלי יותר הפרעות שינה וחוסר תפקוד במהלך היום .על פי המחקר, אנשים שהם יצירתיים מבחינה חזותית מעריכים את שנתם כאיכותית פחות ומדווחים על שינה בעלת הפרעות  וכנגזרת קושי לתפקד בחיי היום-יום. אנשים שהם יצירתיים מבחינה מילולית– ישנו יותר שעות והלכו לישון וקמו מאוחר יותר.

יצירתיות עפ"י גישה מרכזית בתחום מוגדרת בארבעה מאפיינים: שטף - היכולת לספק מגוון רב של רעיונות; גמישות - היכולת לעבור בקלות בין דפוסי מחשבה שונים כדי לספק את מגוון הרעיונות; מקוריות - ייחודיות הרעיון ביחס לרעיונות של הסביבה; ושכלול - היכולת לפתח כל רעיון בנפרד.

המחקר הנוכחי בחן כיצד שני סוגים של יצירתיות – חזותית (ויזואלית) ומילולית – ישפיעו על מאפייני שינה אובייקטיבים – משך זמן השינה, תזמון השינה במדדים כגון שעת ההרדמות והיקיצה – וסובייקטיביים – איכות השינה.

במחקר השתתפו 30 סטודנטים לתואר ראשון משבעה מוסדות אקדמיים, מחציתם למדו אומנות (חד חוגי) ומחציתם מדעי החברה (חד חוגי) ובמהלכו ישנו הנבדקים במעבדת שינה, ענדו אקטיגרף (מכשיר הבודק את השינה באופן אובייקטיבי), מילאו יומן מעקב שינה ושאלון הרגלי שינה למדידת דפוס ואיכות שינה ומבחני יצירתיות – חזותית ומילולית.

מתוצאות המחקר עלה, כי בקרב כל הנבדקים, ככל שרמת היצירתיות החזותית הייתה גבוהה יותר, כך איכות השינה הייתה ירודה יותר, דבר שהתבטא בין השאר בהפרעות שינה וחוסר תפקוד יומי ירוד יותר. עוד נמצא, כי ככל שהנבדקים היו בעלי יצירתיות מילולית גבוהה יותר, הם ישנו יותר שעות והלכו לישון והתעוררו מאוחר יותר. כאשר ביקשו החוקרים להשוות בין דפוסי השינה של סטודנטים לאמנות לבין סטודנטים שלא עוסקים באומנות, נמצא, כי הסטודנטים לאומנות ישנים יותר אולם השינה הארוכה היא ממש לא ערובה לשינה טובה, אלא בעלת הפרעות שינה רבות. חוקרות המחקר סברו, כי ניתן למצוא הסברים אפשריים לקשרים שנמצאו בין שני סוגי היצירתיות לבין דפוסי השינה וכי ייתכן ש'עודף' היצירתיות החזותית מביא את האדם למצב של עוררות יתר – והיא זו שעשויה להוביל להפרעות השינה, ובנוסף הממצאים הם עדות נוספת לכך שיצירתיות היא לא מקשה אחת והביטוי החזותי לעומת המילולי מופעל – ומפעיל – על ידי מנגנונים מוחיים שונים.