שידורים חיים
דו"ח העישון: אחד מכל חמישה ישראלים מעשן צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
חדשות לע"מ

דו"ח העישון: אחד מכל חמישה ישראלים מעשן

31 מאי 2016

משרד הבריאות מפרסם את דו"ח שר הבריאות על העישון לשנת 2015

היום, 31.5.16, מצוין בישראל ובעולם היום הבינלאומי ללא עישון. שר הבריאות מפרסם את הדו"ח השנתי על מצב העישון בישראל לשנת 2015.


בדוח השנתי מובאים נתונים על מגפת העישון באוכלוסייה הכללית, נתונים מעודכנים על עישון סיגריות ונרגילות בקרב בני הנוער, עישון בקרב חיילי צה"ל, סקירה מקיפה על פעילויות המניעה והמאמצים הרבים המושקעים בהן, המשותפים למשרדי הבריאות, החינוך, האוצר, צה"ל, קופות החולים וגופים רבים נוספים.


בנוסף מציג הדוח סקירה על פעילות החקיקה והאכיפה בתחום העישון, על הגמילה מעישון בישראל ונתונים כלכליים שונים ביחס לעישון, בהם הכנסות המדינה ממיסים על טבק, צריכת הסיגריות הלאומית והיקף ההשקעה של תעשיית הסיגריות לקידום ועידוד העישון בקרב צעירים ובכלל.


על פי תוצאות סופיות של סקר INHIS-3 שנערך בשנת 2014, שיעור המעשנים בישראל עומד על כ-19.7% בקרב בני 21 שנים ומעלה.
26.0% מכלל הגברים בישראל מעשנים ו- 13.6% מכלל הנשים בישראל מעשנות. שיעור העישון בקרב גברים בישראל גבוה במעט מהממוצע הכולל במדינות האיחוד האירופי (24.2%), אך שיעור העישון בקרב נשים בישראל נמוך במעט ביחס לממוצע הכולל במדינות האיחוד האירופי (15.5%).


שיעור העישון באוכלוסייה הערבית הוא 25.2% ו- 18.5% באוכלוסייה היהודית, ושיעורי העישון המשוקללים לגיל הם 22.1% בקרב גברים יהודים, 15.0% בקרב נשים יהודיות, 43.9% בקרב גברים ערבים ו- 6.7% בקרב נשים ערביות.


כ- 37% מהמרואיינים שאינם מעשנים דיווחו כי הם חשופים לעישון (עישון כפוי, פסיבי), כ- 30% מהיהודים ולמעלה ממחצית מהערבים, המקומות המועדים ביותר לחשיפה לעישון כפוי היו בית המגורים (נשים) ומקום העבודה (גברים).


הדו"ח השנתי שם דגש על נושא מניעת העישון בקרב בני נוער, ומציג נתונים מעודכנים על העישון בקרב בני הנוער, מתוך סקר "התנהגויות סיכון בבני נוער בישראל" לשנת 2014, שנערך בחסות ובמימון משרד הבריאות.


מתוצאות הסקר הנרחב עולה כי מזה כעשור ישנה מגמת ירידה הדרגתית בשיעור עישון הסיגריות בקרב בני הנוער, כ-8% מהתלמידים מדווחים כי הם מעשנים לפחות סיגריה אחת בשבוע, זאת בהשוואה לכ-15% בשנת 2002.


עישון סיגריות ונרגילה שכיח יותר במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי, בנים מדווחים בשיעור גבוה יותר מבנות הן על עישון סיגריות והן על עישון נרגילה.


עם העלייה בגיל, שיעור המעשנים נרגילה עולה. בקרב תלמידי כיתות י"א ו-י"ב, כ-39% מהבנים והבנות במגזר היהודי ניסו לעשן נרגילה וכן 42% מהבנים והבנות במגזר הערבי.


שיעור ההתנסות בעישון סיגריות אי פעם בקרב תלמידי כיתות י' מגיע לכ-20%, שיעור זה מעט גבוה יותר מהממוצע בקרב קבוצת גיל זו באירופה, העומד על כ-17%.

 

לחצו כאן לדו"ח המלא