שידורים חיים

מנהל לשכת העיתונות

מנהל לשכת העיתונות

מנהל לשכת העיתונות

מנהל לשכת העיתונות הממשלתית החל מאוגוסט 2012, הוא ניצן חן.

המנהל מופקד על ניהול לשכת העיתונות הממשלתית בהיבטים המקצועיים, העיתונאיים וההסברתיים.

בנוסף, המנהל אחראי על מדיניות הלשכה אל מול התקשורת הזרה והישראלית בהתאם למדיניות הממשלה תוך תרגום מדיניות זו לתכניות עבודה, נהלים, יעדים ומטרות ברמת הלשכה, וברמת המחלקות השונות. בנוסף, המנהל אמון על הקשר שבין ממשלת ישראל (על זרועותיה השונות) ובין העיתונאים הזרים בישראל.

המנהל מופקד על קביעת המדיניות בנושא הנפקת תעודות עיתונאי מוכרות מטעם ממשלת ישראל, אחריות על יישום הכללים למתן תעודות עיתונאי, תוך תיאום הפעילויות לגבי נקיטת אמצעים מול התנהגות עיתונאית חריגה. כמו כן, המנהל אמון על פורום הדוברים הממשלתי בתיאום עם נציבות שירות המדינה.

המנהל אחראי לחיזוק הקשר עם הגופים הרלוונטיים העובדים בטיפול בעיתונות בארץ כגון: משרד החוץ, משרד הביטחון, דו"צ והצנזור הראשי. בנוסף, המנהל אחראי על קיום קשר עם ארגוני עיתונאים בארץ ובחו"ל, נספחי עיתונות בשגרירויות, מכוני מחקר, אוניברסיטאות, מוסדות וגורמים ממשלתיים וציבוריים אחרים. לצד זאת, המנהל בונה, ומפתח קשר עם עיתונאי החוץ הקבועים בארץ. מתדרך את קהל העיתונאים הזרים על פי צרכיהם ובהתאם למדיניות ההסברה של ממשלת ישראל ומטה ההסברה הלאומי.

המנהל יוזם תדרוכים וכנסי תקשורת בינ"ל המתקיימים בארץ, לרבות כנס עיתונות יהודית, כנס עיתונות נוצרית וכדו'. בנוסף, המנהל אחראי ליזום פעולות הסברה (לרבות סיורים ברחבי הארץ) עבור העיתונות הזרה המסקרת את הנעשה בישראל.

המנהל מפקח על מספר שירותים המוצעים על ידי הלשכה כגון: צילומים רשמיים של נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים וכו', סדנאות הופעה מול מצלמה וקהל (על פי הוראת התכ"מ 7.12.1), תיעוד אירועים מכוננים והנגשתם לציבור. כמו כן, המנהל מופקד על הכנת מערך לשכת העיתונות הממשלתית לקראת מצב חירום או מלחמה ומפקח על הביצוע.מנהלי הלשכה בעבר:

משה (מויש) פרלמן
דוד לנדור (1976–1954)
ד"ר מירון מדזיני (1977–1976)
זאב חפץ (1983–1977)
מרדכי דולינסקי (1986–1983)
ד"ר ישראל פלג (1988–1986)
יורם אטינגר (1990–1988)
ד"ר יוסי אולמרט (1993–1990)
אלוף-משנה (מיל') אורי דרומי (1996–1993)
אלוף-משנה (מיל') משה פוגל (2000–1996)
דני סימן (2010–2000)
אורן הלמן (2010-2011)

מנהל לשכת העיתונות הממשלתית

ניצן חן
  • ניצן חן
  • 02-5007501/3
  • 02-6257886
  • nitzanc@Press.pmo.gov.il
  • א'-ה' מ 9:00 עד 16:00
  • ראשון עד חמישי
  • משעה 16:00 עד 9:00

צוות המחלקה

  • מיכל ברדוגו
  • מנהלת לשכה בכירה
  • 02-5007501/3