שידורים חיים

מחלקת עיתונות עברית

מחלקת עיתונות עברית

מחלקת עיתונות עברית הקימה ומפעילה את פורום הדוברים הממשלתיים, המאגד בתוכו את דוברי המשרדים הממשלתיים השונים.
היא מארגנת ימי עיון, דיונים, סיורים וקורסים לדוברים ובכך תורמת לידע המקצועי של הנוגעים בדבר ומעשירה אותו. המחלקה מפיקה רשימת דוברים לטובת העובדים בתחום התקשורת.

הפורום דן בסוגיות מהותיות הקשורות לעבודת הדובר בשירות הציבורי ואף אישר קוד אתי שיחול עליו וועדת אתיקה שדנה בתלונות ובפניות בתחום.
המחלקה ריכזה את עבודת הוועדה שאשרה את הקוד האתי ומרכזת את חומרי האתיקה לעיתונאים.

המחלקה מטפלת בבקשות למתן תעודות עיתונאי עבור אלפי עיתונאים ובהנפקתן, עפ"י כללים שעודכנו והותאמו לצרכים המשתנים של אמצעי התקשורת, עונה לפניות ושאלות בעניין ומסייעת לעיתונאים ישראלים.

המחלקה מקיימת מפגשים בין עיתונאים, דוברים וגורמים אחרים.
פעילות זו מאפשרת זרימת מידע, פתיחת ערוצי תקשורת והגברת שיתוף הפעולה בתחום התקשורת.

המחלקה מקיימת פורום נספחי עיתונות משגרירויות זרות המוצבים בארץ ועורכת עבורם ימי עיון, דיונים וסיורים.
בכך תורמת להבנה ולהכרה בלתי אמצעית של מדינת ישראל על מורכבותה ולהסברה בארצות מוצאם של משתתפי הפורום.

המחלקה מסייעת בהפצת הודעות בנושאי אקטואליה וחדשות.

מנהלת תחום עיתונות עברית

ארנה אדלברג כשר
 • ארנה אדלברג כשר
 • 02-5007518
 • 02-6257886
 • OrnaA@Press.pmo.gov.il
 • ראשון עד חמישי
 • משעה 08:30 עד 14:00

צוות המחלקה

 • ורד קופולוביץ'
 • עיתונות ישראלית בשפה העברית
 • 02-5007519
 • רולה מנסה-בסל
 • עיתונות ישראלית בשפה הערבית
 • 02-5007506
 • מריה אלקין
 • עיתונות ישראלית בשפה הרוסית
 • 02-5007536
 • אריאל קצובר
 • עיתונות דתית-חרדית
 • 02-5007516